GES, güneşten gelen enerjiyi kullanarak elektrik üreten santrallerdir. Bu santraller küçük bir çatı üzerine kurulabileceği gibi kocaman bir arazi üzerine de kurulabilir. Santrallerin boyutları üretilecek güce göre değişse de tüm GES’lerin çalışma prensibi aynıdır. Güneş enerji santralleri doğaya hiçbir zarar vermediği gibi, yapım, işletme ve verimlilik açısından son derece karlı enerji yatırımlarıdır.