Elektrik ihtiyacının sürdürülebilir kaynaklarla tasarruf ve gelir sağlama amaçlı gerçekleştirilmesi için yaptırılabilir. Aynı zamanda karbon emisyonunu azaltmak, elektrikli araç vb. ürünlerin şarj giderlerini kısmak ve ekolojik dengeye katkı sunmakta bir neden olarak görülebilir.